Bộ gõ Meinl Percussion set NinoSET12-WB gồm 12 loại nhạc cụ nhịp điệu khác nhau, cung cấp nhiều loại âm thanh và sự lôi cuốn. Hoàn hảo cho mầm non, tiểu học và hòa tấu nhịp điệu với những đứa trẻ !!

Trọn bộ gồm:

– 1 x ABS Hand Drum 12″ (NINO6SB).

– 1 x ABS Tambourine 10″ (NINO24R).

– 1 x ABS Hand Drum 8″ (NINO45GG).

– 1 x ABS Hand Drum 6″ (NINO4Y).

– 1 x Skin Maracas pair, small (NINO10).

– 1 x Wood Block, large (NINO22).

– 1 x Skin Egg Shaker (NINO11).

– 1 x Jingle Stick, yellow (NINO13Y).

– 1 x Jingle Stick, red (NINO13R).

– 1 x Wood Tambourine, 10″ (NINO14).

– 1 x Wood Shaker, small (NINO1).

– 1 x Wooden Box, big.

Meinl Percussion set NinoSET12-WB