Dùi trống Zildjian Z5BA là dùi trống màu xanh được làm từ gỗ Hickory – gỗ hồ đào, là loại gỗ cứng cung cấp độ cân bằng và phản hồi chính xác khi được sử dụng làm dùi trống

Dùi trống Zildjian Z5BA thiết kế với đầu dùi nhỏ hơn, cần rộng hơn và dài dơn cho cảm giác tốt nhất với độ phản hồi cao. Âm thanh chất lượng.