Mặt trống Remo SN-0013-00 phù hợp với bất kỳ trống acoustic 14″ nào – có thể là snare drum – cho phép bạn làm việc trên các groove mà không phát ra tiếng ồn. Bây giờ bạn không cần một bộ trống điện tử chỉ để thực hành ở nơi riêng của bạn!