Dây jack tín hiệu dành cho micro với 1 đầu canon cái cắm vào chuôi micro và 1 đầu jack 6mm cắm vào ampli. Chiều dài dây 5 mét.