Dây Tem Trống Snare Lazer SP-5D dùng để tạo độ rè cho mặt trống snare, cho âm thanh khác biệt hoàn toàn so với trống tom hoặc là kick bass.