Mặt trống Remo BE-0113-00 cho âm thanh ấm áp, được làm bằng hai lớp màng Free-Floating 7-mil Mylar. được sử dụng rất phổ biến cho các phòng thu và chơi trống trực tiếp.