Mặt trống Remo PP-2252-SN là mặt trống điện tử bao gầm các kích thước 10″,12″, và 16″

Remo PP-2252-SN

Thông số kỹ thuật:

Plies 1 Ply
Finish White
Surface Mesh
Made In Usa
Serie Silent Stroke
For Tom
Type Batter Head
Sustain Short
Pack Containing 10″ + 12″ + 14″