Mặt trống Remo PW-1320-00 được làm bằng hai lớp màng phim Mylar (7-mil và 5-mil), có hai vòng đệm đặc biệt và hệ thống giảm chấn ngoài (ESDS). Hệ thống ESDS cho phép bạn thay đổi âm thanh của trống khi đang chơi

Thông số kỹ thuật:

Name Remo 20″ Powersonic Clear Bass Drum Head
Brand Remo
Model # PW-1320-00
Sold By each
Series Clear, Powersonic, Powersonic Clear
Material Plastic
Color Clear
Surface Type Smooth
Diameter 20″
Drum Head Type Top (Batter)
Thickness 12 mils
Number of Plies 2
Collar Type Open Channel